58,82 ↑ 100 JPY
91,50 ↑ 10 CNY
64,20 ↑ USD
54,97 ↑ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
-9° ветер 1 м/c
RU
14 November
Thursday
01 November 2019, 22:20

Up