73,27 ↑ 100 JPY
11,31 ↑ 10 CNY
77,18 ↑ USD
65,75 ↑ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
+20° ветер 4 м/c
RU
25 September
Friday
Up