59,55 ↑ 100 JPY
90,90 ↑ 10 CNY
64,43 ↑ USD
54,05 ↑ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
+5° ветер 2 м/c
RU
20 September
Friday
Up