68,48 ↓ 100 JPY
11,56 ↓ 10 CNY
74,86 ↓ USD
66,46 ↓ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
+19° ветер 3 м/c
RU
06 May
Thursday
Up