72,34 ↑ 100 JPY
11,48 ↑ 10 CNY
75,45 ↓ USD
68,27 ↑ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
-8° ветер 1 м/c
RU
27 November
Friday
Up