58,86 ↓ 100 JPY
91,11 ↓ 10 CNY
63,89 ↓ USD
54,76 ↓ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
+2° ветер 3 м/c
RU
18 November
Monday
Up