72,92 ↑ 100 JPY
11,52 ↑ 10 CNY
75,86 ↑ USD
68,68 ↑ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
-9° ветер 3 м/c
RU
29 November
Sunday
Up