69,25 ↓ 100 JPY
11,39 ↓ 10 CNY
73,47 ↓ USD
66,27 ↓ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
-10° ветер 3 м/c
RU
26 February
Friday
Up