69,85 ↓ 100 JPY
11,43 ↓ 10 CNY
73,75 ↓ USD
66,47 ↓ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
-13° ветер 0 м/c
RU
25 February
Thursday
Up