59.44 ↓ 100 JPY
90.46 ↓ 10 CNY
64.22 ↓ USD
53.78 ↓ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
+13° ветер 2 м/c
RU
20 September
Friday
Up