59,06 ↑ 100 JPY
90,98 ↑ 10 CNY
64,02 ↑ USD
54,68 ↑ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
-17° ветер 3 м/c
RU
21 November
Thursday
Up