58,83 ↓ 100 JPY
90,72 ↓ 10 CNY
63,84 ↓ USD
54,28 ↓ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
+1° ветер 5 м/c
RU
22 November
Friday
Up