59,44 ↓ 100 JPY
90,46 ↓ 10 CNY
64,22 ↓ USD
53,78 ↓ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
+12° ветер 1 м/c
RU
20 September
Friday
Up