59,35 ↑ 100 JPY
93,36 ↑ 10 CNY
65,52 ↑ USD
53,86 ↑ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
-10° ветер 2 м/c
RU
27 February
Thursday
Up