59.55 ↑ 100 JPY
90.90 ↑ 10 CNY
64.43 ↑ USD
54.05 ↑ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
+3° ветер 1 м/c
RU
20 September
Friday
Up