58,45 ↓ 100 JPY
91,18 ↓ 10 CNY
63,85 ↓ USD
54,97 ↑ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
ветер 3 м/c
RU
13 November
Wednesday
Up