72,92 ↑ 100 JPY
11,52 ↑ 10 CNY
75,86 ↑ USD
68,68 ↑ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
-6° ветер 4 м/c
RU
28 November
Saturday
Up