72,28 ↓ 100 JPY
11,47 ↓ 10 CNY
75,47 ↓ USD
68,16 ↓ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
-2° ветер 4 м/c
RU
26 November
Thursday
Up