58,67 ↑ 100 JPY
90,80 ↓ 10 CNY
63,77 ↑ USD
54,62 ↓ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
-15° ветер 1 м/c
RU
20 November
Wednesday
Up