59,08 ↑ 100 JPY
91,47 ↓ 10 CNY
64,21 ↑ USD
54,89 ↓ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
-5° ветер 3 м/c
RU
15 November
Friday
Up