57,10 ↓ 100 JPY
90,85 ↓ 10 CNY
63,74 ↑ USD
52,96 ↓ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
ветер 2 м/c
RU
21 February
Friday
Up