59,64 ↑ 100 JPY
93,51 ↑ 10 CNY
65,61 ↑ USD
54,03 ↑ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
-11° ветер 2 м/c
RU
28 February
Friday
Up